KakanjLive | Nedjelja, 20.09.2020. godine

Edukativni projekat-Zajedno za bolje sutra

17.03.2019. - Riječ je o predavanjima o temi zloupotrebe droga i maloljetničke delikvencije

predavanjadroga

Policijska uprava II u okviru koje djeluje i Policijska stanica Kakanj ovih dana realizira veoma važan edukativni projekat pod nazivom “Zajedno za bolje sutra” u okviru kojeg se realiziraju predavanja o temi zloupotrebe droga i maloljetničke delikvencije. Ovom aktivnošću je obuhvaćeno 2.115 učenika s područja Kaknja, od toga 1.304 učenika u 58 odjeljenja srednjih škola i 811 učenika u 35 odjeljenja osnovnih škola. Aktivnost se odnosi i na 270 roditelja.

Ciljevi ove aktivnosti koja se realizira na veoma inovativan način kojim se učenicima približi tema i koji učenike podstiče da razgovaraju otvoreno i bez sustezanja, da iznose svoje stavove, da formiraju zaključke i slično su:
-Informirati učenike o opasnostima i posljedicama konzumiranja opojnih supstanci u cilju prevencije njihove zloupotrebe;
-Povećan nivo svjesnosti učenika o posljedicama;
-Osnaženi mladi da naprave vlastite samosvjesne izbore zasnovane na znanju, kada je riječ o rizicima i zloupotrebi psihoaktivnih supstanci.

Promotivni materijal koji se distribuira u okviru projekta, izradu promotivnog materijala je pomogla i Općina Kakanj (klik na sliku za veći format)

Ovom aktivnošću je obuhvaćeno 2.115 učenika s područja Kaknja, od toga 1.304 učenika u 58 odjeljenja srednjih škola i 811 učenika u 35 odjeljenja osnovnih škola. Aktivnost se odnosi i na 270 roditelja.

Na području Kaknja predavanja realiziraju policijski službenici i službenice Policijske stanice Kakanj, a u ovaj edukativni projekat su se uključili i vjerski službenici koji će, također, u okviru svog pedagoškog i odgojno-obrazovnog rada pomoći da se ostvare ciljevi projekta.

Odziv roditelja u okviru ove aktivnosti je odličan, izuzev u jednoj centralnoj i jednoj područnoj školi.

Na području Kaknja ova aktivnost je i dodatno proširena kroz projekat “Putokazi u zdravije društvo” kojeg realizira Udruženje za prevenciju ovisnosti “Narko-ne” uz podršku Općine Kakanj.

U okviru pomenutih predavanja učenici izrađuju i određene ilustracije koje će uskoro biti predstavljene u okviru programa obilježavanja 8. aprila-Dana oslobođenja Kaknja i 15. aprila – Dana općine Kakanj.

KakanjLive

 

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u