KakanjLive | Utorak, 14.07.2020. godine

Drugi dio-Ulice na području općine Kakanj

05.04.2017. - Internet portal KakanjLive u deset nastavaka objavit će nazive i opise 50 kakanjskih ulica, koliko je ustanovljeno Registrom usvojenim na Šestoj sjednici Općinskog vijeća Kakanj

001_ulica311_izkruzmogtokaUlica "311 lahke brigade", pogled iz kružnog toka

Odlukom o utvrđivanju registra naziva ulica, trgova i mostova na području Općine Kakanj, a koju je Općinsko vijeće usvojilo na Šestoj sjednici, održanoj 31. marta ove godina, za područje općine Kakanj ustanovljen je registar od 50 ulica, tri mosta i jednog trga. U ovom dijelu predstavljanja naziva kakanjskih ulica donosimo opise iz Odluke za ulice: “311 lahke brigade”, “Ulice branilaca”, “Patriotske lige”, “Rudija Čajaveca” i “Ive Lole Ribara”.

002_ulica311_krakUlica "311 lahke brigade"  krak prema kapiji TC Kakanj

Ulica „311. lahke brigade”

Ulica “311. lahke brigade”započinje od kružnog toka na ulazu u Kakanj i pruža se u pravcu autoputa tj. naplatnih kućica i bivšeg hotela "Premium". Dužina ovog kraka iznosi 1.068 m. Ulica “311. lahke brigade” obuhvata i dio industrijske ceste od teretne kapije TC Kakanj do podvožnjaka u blizini poslovnog objekta "Nova Trgovina" kao i transverzale koje spajaju ova dva kraka. Ukupna dužina industrijske ceste koja pripada Ulici 311. lahke brigade iznosi 690 m. Ulica “311. lahke brigade” ranije je nosila naziv ulica “Vlade Dragića”.

004_ulicabranilaca"Ulica branilaca", odvajanje kod stadiona Rudara

“Ulica branilaca”

“Ulica branilaca” počinje odvajanjem desno sa ulice “Rudarska” iz pravca Albanije, pored parka minulih ratova. Pruža se novoizgrađenom saobraćajnicom, desnom obalom rijeke Zgošće pored administrativnog objekta Općine Kakanj sve do spajanja sa ulicom “V divizije NOP-a”, u blizini objekta na parceli k.č. 1681/2, k.o. Kakanj i ušća Zgošće u rijeku Bosnu.
Ovoj ulici pripada i krak dužine 442 m koji se sa odvaja desno pored Boračke zgrade kroz romsko naselje prema Elektrodistribuciji i ponovo izlazi na ulicu Branilaca.

003_ulicabranilazazgradaopcine"Ulica branilaca", duž zgrade Općine Kakanj

Ulici Branilaca pripada i krak dužine 208 metara koji se sa ove ulice odvaja desno od objekta na parceli k.č.1724/2, k.o. Kakanj, u pravcu romskog naselja, do kraja parcele k.č. 2182, k.o. Kakanj. Dužina glavnog kraka ove ulice od spomenika do ušća rijeke Zgošće u Bosnu iznosi 1.213 m, a ukupna dužina sa svim krakovima iznosi 1.863 m.

005_patriotskelige

Ulica “Patriotske lige”

Ulica Patriotske lige počinje odvajanjem desno sa ulice “Osmana Džafića”, od stambenog objekta Redžiba Zaimovića na parceli k.č. 944, k.o. Kakanj (uključujući i ovaj objekat), obuhvata i krak koji se odvaja lijevo u pravcu Grebena i završava izlazom na ulicu “Mehmeda Skopljaka” pored stambenog objekta Ševala Husagića na parceli k.č. 337, k.o. Kakanj (ne uključujući ovaj objekat).

006_patriotskeligemidhatUkupna dužina Patriotske ulice je 855 metara 

007_ulicarudicajavecodvileOdvajanje ulice "Rudija Čajevca" iz ulice "Osmana Džafića"

Ulica „Rudi Čajavec“

Ulica “Rudi Čajavec” započinje odvajanjem desno sa ulice “Osmana Džafića”, nastavlja pored baraka, odnosno iznad lamela i završava izlazom na ulicu “Stjepana Kovačevića”.

008_rudicajavecodsumonjickeDužina ulice "Rudi Čajavec" iznosi 463 metra.

009_iveloleribara

Ulica „Ivo Lola Ribar“

Ulica ”Ivo Lola Ribar” počinje odvajanjem desno sa ulice “Stjepana Kovačevića” i pruža se parcelom k.č. 2163, k.o. Kakanj te završava spajanjem sa ulicom “Mehmeda Skopljaka”.

010_iveloleodkaritasaUkupna dužina ulice “Ivo Lola Ribar” iznosi 257 metara.

VEZANI TEKST: Nazivi ulica na području općine Kakanj

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u