KakanjLive | Utorak, 26.01.2021. godine

Centralna rasprava o nazivima ulica

06.02.2017. - Za 9.februar zakazana centralna javna rasprava o nacrtima odluka koje se odnose na utvrđivanje registra naziva ulica, trgova, mostova, mjesnih zajednica, naseljenih mjesta

grad

U toku je javna rasprava o Nacrtu odluke o utvrđivanju registra naziva ulica, trgova i mostova na području općine Kakanj i Nacrtu odluke o utvrđivanju registra mjesnih zajednica, naseljenih mjesta i dijelova naseljenih mjesta na području općine Kakanj.

Odluke koje su predmet rasprava i obimni popratni materijali dostupni su u Općini Kakanj svim zainteresiranim koji žele izvršiti uvid u iste. Kontakt osoba je Medžid Bajrić, predsjednik Komisije za označavanje i evidentiranje naseljenih mjesta, ulica, trgova i kućnih brojeva (kontakt telefon: 032/771-893).

Sugestije se mogu uputiti Komisiji za označavanje i evidentiranje naseljenih mjesta, ulica, trgova i kućnih brojeva putem pošte (Općina Kakanj, Ulica branilaca bb) ili putem e-maila opcinaka@bih.net.ba.

Centralna javna rasparava na kojoj će biti upriličena i prezentacija, a svi zainteresirani će moći dobiti i potrebna pojašnjenja, bit će održana u četvrtak 9.februara 2017.godine, sa početkom u 13:00 sati, u sali Općinskog vijeća (prizemlje zgrade Općine Kakanj).

Pozivamo građane da prisustvuju centralnoj raspravoj raspravi i da dostave svoje sugestije.

KakanjLive/Press Općine Kakanj

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u