KakanjLive | Nedjelja, 12.07.2020. godine

Besplatan ultrazvučni pregled dojki za nezaposlene žene

08.03.2018. - Općina Kakanj finansira troškove preventivnog ultrazvučnog pregleda dojki za 200 nezaposlenih žena starosti od 35 do 55 godina. Prijave do 16. marta

zdravljedojkeFoto: Ilustracija

Općina Kakanj će ove godine finansirati troškove preventivnog ultrazvučnog pregleda dojki za 200 nezaposlenih žena sa područja Kaknja starosti od 35 do 55 godina (rizična grupa).
Upućen je javni poziv ženama da dostave prijave nakon čega će se definisati raspored i termini pregleda u Domu zdravlja Kakanj. Pravo na besplatan pregled imaju nezaposlene žene starosti od 35 – 55 godina.

Aktivnosti će realizovati JU Dom zdravlja Kakanj prema utvrđenim terminima o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.
Prijava se podnosi Službi za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike Općine Kakanj do 16.03.2018. godine.Prijave nakon navedenog roka neće se uzeti u razmatranje.Uz prijavu na javni poziv potrebno je dostaviti i dokaz o nezaposlenosti.
Svrha ove aktivnosti je poboljšanje zdravstvene slike stanovništva, a prijave se podnose Službi za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike Općine Kakanj.

Javni poziv je objavila Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike na osnovu člana 32. Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Kakanj za 2018. Godinu koja je objavljena u „Službene novine Općine Kakanj“, broj: 1/18.
KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u