KakanjLive | Subota, 11.07.2020. godine

Aplikacija za ljude koji aktivno traže posao

10.01.2018. - Udruženje poslodavaca općine Kakanj poziva mlade nezaposlene ljude da popune obrazac na online kadrovskoj platformi “Profil kompetencija” za lica koja aktivno traže posao

kompetencijetekst

Udruženje poslodavaca općine Kakanj “Centar za podršku biznisu” Kakanj je kroz projekat “Volonteri za posao” koji je finansiran od strane Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, u 2017. godini izradilo online kadrovsku platformu “PROFIL KOMPETENCIJA” čiji je glavni cilj unaprijediti integraciju mladih, educiranih potencijalnih kardova na tržište rada povezivanjem sa privrednim društvima koji u svojim djelatnostima obuhvataju oblast za koju su aplikanti educirani.

PROFIL KOMPETENCIJA možete ispuniti na sljedećem linku: http://www.volonterizaposao.ba/profil-kompetencija-forma/

Ciljna grupa korisnika projekta su sva nezaposlena lica na području općine Kakanj koja aktivno traže zaposlenje, da kroz online platformu “PROFIL KOMPETENCIJA” iskažu sve svoje poslovne kompetencije prema poslodavcima registrovanim na području općine Kakanj. Procedura popunjavanja PROFILA KOMPETENCIJA obuhvata inicijalni proces u kojem aplikant popunjava online formu, slanjem ispunjenog profila ulazi u bazu podataka u svrhu regrutacije i selekcije kandidata za otvorene radne pozicije poslodavaca. Popunjavanjem PROFILA KOMPETENCIJA informacije o aplikantu i njegovim kompetencijama automatski se šalju na adrese 56 firmu u Udruženju poslodavaca općine Kakanj.

UPOK

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u