KakanjLive | Utorak, 26.01.2021. godine

Poziv za dodjelu petnaestoaprilskih priznanja

24.02.2016. - Krajnji rok za dostavu prijedloga je do 11. marta 2016. godine

priznanja_2015Sa dodjele  petnaestoaprilskih priznanja 2015. godine

Na osnovu člana 11. Odluke o dodjeli petnaestoaprilskih priznanja, broj 0-01/1-243/11 od 27.09.2011. godine («Službene novine Općine Kakanj» broj: 09/11), Komisija za dodjelu petnaestoaprilskih priznanja objavljuje:

J A V N I P O Z I V
ZA DODJELU PETNAESTOAPRILSKIH PRIZNANJA
OPĆINE KAKANJ

U povodu „15. aprila – Dana Općine Kakanj“ , Općina Kakanj, u skladu sa kriterijima Odluke o dodjeli petnaestoaprilskih priznanja dodjeljuje slijedeća priznanja:
1. „GRB OPĆINE KAKANJ“ – 1 PRIZNANJE
2. „PLAKETA SA DIPLOMOM“ – 2 PRIZNANJA
3. „ZAHVALNICA“ – 4 PRIZNANJA

Petnaestoaprilska priznanja dodjeljuju se: državnim organima i državnim institucijama, privrednim društvima, javnim preduzećima, javnim ustanovama, mjesnim zajednicama, udruženjima građana i drugim neprofitnim organizacijama, međunarodnim organizacijama, stranim državama, prijateljskim gradovima, državljanima drugih država, vjerskim zajednicama, građanima i drugim.

KRITERIJI ZA DODJELU PETNAESTOAPRILSKIH PRIZNANJA

A) „GRB OPĆINE KAKANJ“

„Grb općine Kakanj“ se dodjeljuje za:
- izuzetne uspjehe u radu i ostvarenju natprosječnih rezultata rada i poslovanja,
- ostvarenje pozitivnih ekonomskih rezultata poslovanja i finansijskih pokazatelja,
- povećanje produktivnosti, ekonomičnosti i rentabilnosti poslovanja,
- značajno ostvarenje fizičkog obima proizvodnje i izvršenih usluga,
- povećanje zaposlenosti,
- ostvarenje značajnog izvoza proizvoda i usluga na strana tržišta,
- unapređenje zaštite životne okoline i kvaliteta življenja,
- doprinos u oblasti zdravstva, obrazovanja, kulture i sporta,
- afirmaciju i promociju općine Kakanj,
- postignute rezultate u naučno-istraživačkom radu,
- doprinos općini u privrednom razvoju i izgradnji infrastrukturnih objekata,
- u povodu jubileja i značajnih datuma dobitnika priznanja i
- ostvarene rezultate u drugim segmentima društvenog i javnog života.

B) „PLAKETA SA DIPLOMOM“

„Plaketa sa diplomom“ dodjeljuje se za:
- postignute uspjehe u radu i rezultatima rada koji su imali poseban značaj za razvoj općine i društva u cjelini,
- doprinos u odbrani zemlje i očuvanju nezavisnosti Bosne i Hercegovine,
- promociju demokratije i osnovnih ljudskih prava i sloboda čovjeka,
- rezultate poslovanja koji su omogućili veću proizvodnju i pružanje usluga, zapošljavanja i ostvarenje značajnog rasta ekonomskih pokazatelja,
- racionalizaciju, modernizaciju i organizacione promjene koje su rezultirale značajne uštede i postizanje rezultata u odnosu na prethodni period, a što je značajno uticalo na sveukupan razvoj općine,
- kvalitetno i u interesu državnog kapitala i radnika izvršenu privatizaciju,
- na zadovoljstvo građana i ostvarivanje njihovih interesa obezbijeđeni kvalitetni uslovi rada i pružanja usluga u oblasti obrazovanja, zdravstva, kulture, sporta, socijalne skrbi i u drugim društvenim djelatnostima i
- ostvarene rezultate u njegovanju i poštivanju nacionalnih i vjerskih sloboda građana.

C) „ZAHVALNICA“

„Zahvalnica“ se dodjeljuje za:
- značajan doprinos u Odbrambeno – oslobodilačkom ratu „92.-95.“,
- iskazanu i ispoljenu ličnu hrabrost u spašavanju ljudi i materijalnih dobara,
- humanitarni rad i rezultate rada u dobrotvornom radu,
- angažman u stvaranju uslova za razvoj u oblasti zdravstva, obrazovanja, kulture, sporta i drugim društvenim segmentima
- iskazane sposobnosti i odlučnosti u razvoju komponente odbrane i zaštite,
- ostvarenje rezultata rada u radnim sredinama i u sredinama u kojima žive,
- doprinos u ostvarenju demokratije, ljudskih prava i slobode čovjeka i
- isticanjem kao pojedinca i u drugim sferama društvenog i javnog života

Rok i način predlaganja

Prijedlozi za dodjelu petnaestoaprilskih priznanja podnose se Komisiji u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva.
Prijedlog iz prethodnog stava treba da sadrži slijedeće:
- prezime i ime i adresu kandidata, odnosno naziv privrednog društva, javnog preduzeća, javne ustanove, udruženja građana, vjerske zajednice ili drugih subjekata koji se predlažu za dodjelu javnih priznanja,
- oblast za koju se predlaže dodjela javnog priznanja,
- obrazloženje prijedloga,
- raspoloživu dokumentaciju.

Pravo predlaganja kandidata za dodjelu petnaestoaprilskih priznanja imaju:
- državni organi i državne institucije,
- općinski načelnik,
- radna tijela Općinskog vijeća,
- privredna društva,
- javna preduzeća i javne ustanove,
- udruženja građana i nevladine organizacije,
- mjesne zajednice,
- vjerske zajednice,
- građani i
- drugi pravni subjekti.

Krajnji rok za dostavu prijedloga je do 11. marta 2016. godine.

Obrasci za dodjelu petnaestoaprilskih priznanja mogu se dobiti u Stručnoj službi za poslove Općinskog vijeća, prijemnoj kancelariji, a mogu se preuzeti i ovdje:
Obrazac_za_pojedince(klik na naslov)
Obrazac-za-pravne_subjekte (klik na naslov)
Prijedlozi dostavljeni po isteku roka neće se uzimati u razmatranje.
Prijedlozi se dostavljaju na adresu: Općina Kakanj – Komisija za dodjelu petnaestoaprilskih priznanja, Ulica branilaca bb, 72240 Kakanj ili lično u prijemnu kancelariju Općine Kakanj.

KOMISIJA ZA DODJELU
PETNAESTOAPRILSKIH PRIZNANJA

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u