KakanjLive | Ponedjeljak, 13.07.2020. godine

Javna zahvalnica Rudniku Kakanj

17.11.2016. - Savez udruženja boračkih organizacija Općine Kakanj uputio je zahvalnicu RMU Kakanj povodom konkursne procedure i izboru kandidata za prijem u radni odnos

zahvalnica_rudnikuFaksimil dijela zahvalnice

Savez udruženja boračkih organizacija Općine Kakanj uputio je zahvalnicu RMU Kakanj povodom izbora kandidata za zasnivanje radnog odnosa. U sadržaju zahvalnice se navodi:

“Povodom konkursne procedure prijema radnika, koja je u toku u Rudnik mrkog uglja Kakanj, kada je promatrajući sve poslijeratne godine, odabran je najveći broj demobilisanih boraca i djece šehida i poginulih boraca u jednom navratu i to od 83 radna mjesta na raspisanom konkursu odabrano je 57 nezaposlenih demobilisanih boraca i 22 djece šehida i poginulih boraca, želimo da dobra praksa i lijep primjer budu primjećeni i zabilježeni kako bi poslužili kao pouka i drugima.
Javnosti se obraćamo saopštenjem da je tokom pomenute konkursne procedure menadžment Rudnika mrkog uglja Kakanj pokazao visok nivo savijesti o potrebi da se ukaže pažnja kandidatima koji pripadaju boračkim populacijama, a posebno djeci šehida i poginulih boraca, te nezaposlenim demobilisanim borcima.
Tokom konkursne procedure prijema radnika, menadžment Rudnika je uvažavao sve važeće zakonske propise koji prednost pri zapošhavanju daju boračkim populacijama čime je pokazan odgovoran odnos Rudnika prema onom što je zakonodavac propisao.

Obzirom na činjenicu da su se demobilisani borci i oni koji su živote dali za slobodu, borili za državu BiH koja će počivati na legalitetu i koja će pokazivati brigu i osjetljivost prema svim građanima, a posebno prema onim kategorijama koje zaslužuju iznimno poštovanje zajednice,praksom koju je menadžment RMU Kakanj pokazao kod nedavnog prijema radnika iskazan je poseban respekt prema tekovinama Odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995.

Zbog takvog pokazanog korektnog , savjesnog i odgovornog odnosa, upućujemo javnu zahvalnost direktoru RMU Kakanj Kasimu Alajbegoviću i menadžmentu RMU Kakanj", kaže se na kraju saopštenja koje potpisuje, Savez udruženja boračkih organizacija Općine Kakanj”

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u